ผู้บริหารและทีมงาน

 

          NN Engineering System Company Limited  

เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมา  โดยการรวมตัวของวิศวกรหลากหลายสาขา มีความชำนาญงานและมีประสบการณ์สูง มีเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง - ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า โรงไฟฟ้าทุกระบบ งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่  บริหารงานโดยทีมอดีตผู้บริหารหน่วยงานขนาดใหญ่ระดับประเทศ

      วิสัยทัศน์  [Vision]
        มุ่งสู่การเป็นผู้รับเหมา ออกแบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  งานด้านวิศวกรรมโยธา ก่อสร้างอาคารงานโยธาขนาดใหญ่ เป็นผู้ลงทุนด้านพลังงานทดแทน และสาธารณูปโภค เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ 

      ภารกิจ [Mission]
     เป็นองค์กรรับเหมางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา ไฟฟ้าพลังงานทดแทน งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่  มุ่งเน้นให้บริการอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพสูงและทันสมัย
ให้บริการฉับไว ใส่ใจด้วยบุคคลากรที่มีคุณภาพ  มาตรฐานสากล ซื่อสัตย์  ตรงต่อเวลา  เชื่อถือได้  ราคามิตรภาพ

         เป้าหมาย  [Goals]
    มุ่งเน้นพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธาทุกประเภท และขยายงานธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศ  
ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า โรงไฟฟ้า ระบบสายส่งแรงสูง ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ และสาธารณูปโภคทุกชนิด

   สโลแกน

         เราสร้างและซ่อมบำรุงรักษาทุกสิ่ง

      

 

      

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,032