มาตรฐานทางวิศวกรรม

 

          เราสรรหาเครื่องมือ - เครื่องจักรอันทันสมัย  เพื่อทำให้การทำงานเกิดความรวดเร็ว แม่นยำได้มาตรฐานสากล เช่น เครื่องวัด อุปกรณ์แสงเลเซอร   เครน   การวัดระดับ   วัดความเร็วรอบของมอเตอร การบอกระยะทางด้วยระบบแสงเลเซอร์   อ่านค่าแบบดิจิตอล  การวัดแรงดันไฟฟ้า การวัดพลังงานทุกระบบ  โดยมุ่งเน้นทุกประเภทงาน  แนวคิดนอกกรอบเลิกคิดแบบเดิม ๆ

 

 

      

 

       

                   


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,034