รับจัดงาน event ต่างๆ

         

       การตลาดยุคปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใด สิ่งสำคัญที่สุด คือ การทำให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์  และมั่นใจในคุณสมบัติของสินค้า    การจัดกิจกรรมทางการตลาด เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการ  เพราะนอกจากจะเป็น การประชาสัมพันธ์สินค้า หรือ บริการแล้ว ยังเป็นการกระตุ้น

ยอดขาย หรือ สร้างกระแสให้เกิดขึ้น

     - รับจัดงาน Grand Opening ต่างๆ

     - งาน On stage ทุกรูปแบบ

                                                             - งาน Marketing ต่างๆ

                                                                  ติดต่อเรา โทร. 09-4009-3084 0-4322-6043

       

              

 

 

 

Visitors: 44,032