งานซ่อมบำรุง

  เรามีทีมซ่อมแซมระบบผลิต สายพานส่ง  ส่งของ  ลำเลียงของ งานระบบลิฟท์ ทุกประเภท

  มีทีมวิศวกร ช่างผู้ชำนาญงานซ่อมบำรุง แก้ไขตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าในโรงงานต่างๆ ทุกประเภท

  มีทีมงานซ่อมแซม ล้างทำความสะอาดอาคารสูง

กรุณากรอกข้อความ...

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 44,032