เกี่ยวกับเรา

                                                                                   

        ประวัติโดยย่อของเรา 

 

                 ปี พ.ศ. 2553  การรวมตัวของคณะทีมวิศวกรหลากหลายสาขา จัดแบ่งหน้าที่ควบคุมการออกแบบ ดูแลการติดตั้ง และ ก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักความเหมาะสมและมาตรฐานสากล

               ปี พ.ศ. 2554  ออกแบบอาคารที่อยู่อาศัย โกดัง  โรงงาน จัดเตรียมข้อมูลการสื่อสาร การให้บริการทุกด้าน รวมถึงการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และ รักษาความสะอาด

               ปี พ.ศ. 2555  จัดซื้อจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องวัดที่ทันสมัย แท่นปั้มแท่นพับและจัดทำ Model ระบบการ                                                       จ่ายไฟในประเทศไทย

                                              ปี พ.ศ. 2556  อบรม สัมมนาบุคลากรพนักงานจัดทำกฎระเบียบสำหรับหน่วยงาน                                                                   ภายในและภายนอก เพื่อให้การบริการที่ทันสมัยและดีเยี่ยม

                                              ปี พ.ศ. 2557 เริ่มดำเนินการให้บริการ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

                                              ปี พ.ศ. 2559 จัดเตรียมการก่อตั้งเป็นนิติบุคคลบริษัทจำกัด

                                                                จดทะเบียนในนาม บริษัท เอ็นเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด 

                                                                เมื่อวันที่ 7พฤศจิกายน 2559

 


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 45,138