ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟโรงงาน

                   

            การดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ ระบบสายเมนแรงต่ำ แรงสูง รวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้า    มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบและบำรุงรักษา ตามช่วงเวลา 10 ปีขึ้นไป   เนื่องจากหากใช้งานเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย การผลิตงานผิดปกติ มีการชำรุดอยู่บ่อยๆ และเป็นเหตุให้ค่าไฟฟ้าต่อเดือนสูง  หากมีการควบคุมค่าดีมานด์  ค่า Power factor  การมีไฟรั่วที่อุปกรณ์  และการ Balance phaseที่ดี  จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าต่อเดือนได้มาก  เราควรพิจารณาว่าจะต้องทำอย่างไร

            การแก้ค่า  Power factor

            การตรวจการรั่วของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน

 


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 33,510