ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟโรงงาน

                   

            การดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ ระบบสายเมนแรงต่ำ แรงสูง รวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้า    มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบและบำรุงรักษา ตามช่วงเวลา 10 ปีขึ้นไป  หรือมีการเพิ่ม load การใช้ไฟ และ เนื่องจากการใช้งานเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย ระบบการผลิตงานผิดปกติ มีการชำรุดอยู่บ่อยๆ และเป็นเหตุให้ค่าไฟฟ้าต่อเดือนสูง  หากมีการควบคุมค่าดีมานด์  ค่า Power factor  การมีไฟรั่วที่อุปกรณ์  และการ Balance phaseที่ดี  จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าต่อเดือนได้มาก  เราควรพิจารณาว่าจะต้องทำอย่างไร

            การแก้ค่า  Power factor

            ข้อพิจารณาการเลือกอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงค่า power factor <PF.> เมื่อมีการปรับปรุงค่า PF. ให้เหมาะสม โดยจะทำให้ลดกำลังงานสูญเสีย  ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน เป็นผลทำให้ค่าไฟฟ้าต่อเดือนลดลง ไม่ว่าจะเป็นค่าหน่วย (Kwh.) และต้องเสียค่าปรับจากการที่ค่า PF. ต่ำกว่า 0.85  (PEA. หรือ MEA. เรียกเก็บ)

                                                                                               ชนิดของอุปกรณ์แก้ค่า PF.       

 1. Capacitor Bank <Cap Bank> ชนิดนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทั่วไป มีราคา่ำต่ำสุด เหมาะใช้กับโหลดที่ไม่มีการทำงานแบบซ้ำซ้อน

 2. Detuned Filter  ชนิดนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยลดฮาร์โมนิคส์ และแก้ไขการเกิดเรสโซแนนซ์ได้ดี

 3. Tuned Finter ชนิดนี้เป็นอุปกรณ์กำจัดฮาร์โมนิคส์ได้ดี

 4. Detuned Finter Zero voltageswitching by thyritor ชนิดนี้เป็นอุปกรณ์กำจัดกระแสและแรงดันด้วยความเร็วสูง

 5. Hybrid Static VAR Generator ชนิดนี้เป็นอุปกรณ์

 6. Static VAR Generator  ชนิดนี้เป็นอุปกรณ์

                    การเปลี่ยนแปลงสตาร์ทมอเตอร

               

      

 


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 45,138