ให้เช่าเครื่องปั่นไฟ

    

     เรามีเครื่องปั่นไฟ สำหรับสำรองในงานต่างๆให้เช่า ขนาด 2.50 KW.  10  KW.   20 KW.  และ  40 KW.   ให้บริการเฉพาะในพื้นที่เมืองขอนแก่น 24 ชั่วโมง

ติดต่อ  โทร. 0-4300-4745  มือถือ 08-4392-6722

Visitors: 45,138