ภายในประเทศ

        ประธานและกรรมการของบริษัทฯ ประชุมวางแผนการเพิ่มลูกค้า ดูงานการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 230 เควี จ.อุบลราชธานี - จ.ยโสธร และระบบผลิตสินค้าที่น่าสนใจ ในเขตจังหวัดขอนแก่น 2 แห่ง วันที่ 8-11 สิงหาคม 2560

 

      25 ธันวาคม 2560 ถึง 16 มีนาคม 2561  ตรวจระบบไฟฟ้าโรงงาน เพื่อบำรุงรักษาและลดค่าไฟฟ้าต่อเดือน ณ โรงงานทออวนเดชาพานิช จังหวัดขอนแก่น  อยู่ระหว่างการวางแผนเตรียมปฏิบัตการบำรุงรักษา

 

      ออกแบบก่อสร้างบ้านอยู่อาศัย  ทำการก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น  อ.บ้านฝาง  , อ.พระยืน , อ.ชนบท จำนวน  5  งาน

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 45,138