เครื่องผลิต wood pellete

      ออกแบบและติดตั้งระบบ Line Product  รับเป็นที่ปรึกษาเลือกที่ตั้ง

โรงงาน  หาแหล่งวัตถุดิบ (Row material) จนถึงหาผู้รับซื้อที่แน่นอน

โดยรับซื้อไม่อั้น  ต่างประเทศมีความต้องการเพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงแบบ

Biomass เป็นจำนวนมาก เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการทั่วไปในปัจจุบันสนใจ

มาก การผลิตต่อวันได้จำนวนมาก  ระยะคืนทุน 2 - 3 ปี

           

 

 

  

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,032