บริษัท เอ็นเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด

          

     NN Engineering System Company Limited   เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมา โดยการรวมตัวของวิศวกรหลากหลายสาขา มีความชำนาญงานและมีประสบการณ์สูง มีเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง - ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า โรงไฟฟ้าทุกระบบ งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่  บริหารงานโดยทีมอดีตผู้บริหารหน่วยงานขนาดใหญ่ระดับประเทศ    

           รับสร้างบ้าน อาคารสูง คอนโดมิเนียม โรงแรม โกดัง งานโยธา ถนนทุกประเภท  

โดยทีมงานคุณภาพ 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 45,137